AVG Privacy beleid

AVG – Stichting Evangelische Baptistengemeente Breda

Welke persoonsgegevens zijn aanwezig binnen de stichting?

 • Adressenlijst leden / ledenlijst

 • Adressenlijst sprekers

Voor wie zijn deze gegevens beschikbaar?

 • Adressenlijst leden/ledenlijst:

In principe voor alle leden/vrienden van de gemeente.

   • Op basis hiervan worden ook verjaardagskaarten verstuurd

   • Deze gegevens (ledenlijst) worden minimaal 1x per jaar tot maximaal 3x per jaar ge-update en rondgestuurd door de secretaris.

   • De bladmaker bezit de addressen van de leden voor het rondsturen van het maandblad.

   • De roostermaker bezit persoonsgegevens van de kosters voor het maken van het kosterrooster.

 • Adressenlijst sprekers:

   • Spreker planner

   • Spreker ondersteuner

   • Penningmeester

Waar worden deze gegevens (publiek) voor gebruikt?

 • Website:

  • Planning sprekers + zangdienstleiders per maand 

  • Mediabestanden: naam spreker per opname 

 • Maandblad:

  • Planning sprekers per maand

  • Planning zangdienstleiders per maand

  • Planning kosterdienst per maand

  • Planning Bijbelstudies en Bidstonden

  • Verjaardagen

 • Overige persoonsgegevens die publiekelijk gebruikt worden:

 • Diensten: Fam. De Puyt 

Wie heeft welke bevoegdheden omtrent deze persoonsgegevens?

 • secretaris, bestuurder: beheren en rondsturen leden-/adressenlijst

 • beheerder website, bestuurder: beheerder website, planner kosterdienst

 • bestuurder: planner sprekers

 • Bladmaker(lid): opsteller maandblad

 • Sprekers ondersteuning (lid): algemeen contactpersoon sprekers

 • Kaartenschrijver (lid): verjaardagskaarten

 • Alle leden: gebruik van adressenlijst leden voor verjaardagen, afspraken, etc.

Hoe worden deze persoonsgegevens nu bewaard?

 • Op harde schijven van computers, laptops, tablets, telefoons, etc.

 • In de e-mailinbox

 • Op Dropbox in beheer bij de penningmeester 

 • Op beveiligde USB-sticks en externe harde schijven

 • Hardcopy

Welke software wordt voor het openen gebruikt?

 • Microsoft Word of soortgelijke software

 • Microsoft Excel of soortgelijke software

 • Adobe PDF reader of soortgelijke software

Wat houd de AVG in voor de penningmeester?

 • Alle (financiële) persoonsgegevens zijn en worden opgeslagen en bewerkt binnen een met een wachtwoord beveiligde, voor de buitenwereld afgegrensde dropbox map, welke enkel toegankelijk is voor de penningmeester.

 • Deze (financiële) persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de functie van penningmeester uit te kunnen voeren.

 • Zonder toestemming van de betrokken personen worden geen (financiële) persoonsgegevens verstrekt aan derden.